04

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΣΕ ...ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Χρησιμοποιώντας απόλυτα εξειδικευμένους εναέριους αισθητήρες και μια cloud υπηρεσία επεξεργασίας εικόνας δημιουργούμε νέα πρότυπα εκσυχρονισμού και καινοτομίας στην διαχείριση της καλλιέργειας. Σε συνεργασία με την VineView - κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών αεροχαρτογράφησης αμπελοκαλλιεργειών στην Καλιφόρνια από το 2002 - βοηθάμε τους παραγωγούς να παρακολουθούν την υγεία των καλλιεργειών τους σε πραγματικό χρόνο, οδηγώντας σε πιο έγκαιρη διαχείριση, μειώνοντας κόστη και εισροές, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Η χαρτογράφηση των καλλιεργειών με drone προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την προηγούμενη τεχνολογία. Τα drone μπορούν να πετάξουν χαμηλότερα, παρέχοντας μεγαλύτερη ακρίβεια και υψηλότερη ανάλυση εικόνας. Επιτρέπουν επίσης στους πελάτες να αποκτούν δεδομένα χαρτογράφησης κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματά τους. 

Η χρήση υπηρεσιών εναέριας απεικόνισης βελτιώνει τη διαχείριση του αμπελώνα παρέχοντας κρίσιμες, αξιοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα στρες, την ευρωστία και την κατάσταση υγείας των φυτών. Μελέτες δείχνουν πως η εναέρια χαρτογράφηση δύναται να αυξήσει τα έσοδα της καλλιέργειας έως και 2.000 € ανά στρέμμα μειώνοντας και τα λειτουργικά κόστη, εάν τα δεδομένα αξιοποιηθούν κατάλληλα.

Η τεχνολογία μας επιτρέπει την άμεση αξιολόγηση (σε πραγματικό χρόνο) της κατάστασης υγείας και του ποιοτικού δυναμικού του αμπελώνα και επιτρέπει τον διαχωρισμό ζωνών που έχουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο κρασιού, οδηγώντας στο επιθυμητό κάθε φορά γευστικό προφίλ. Οι πολυφασματικές και υπερφασματικές αεροφωτογραφίες υπερυψηλής ανάλυσης (6 cm) εντοπίζουν άμεσα την εσωτερική παραλλακτικότητα κάθε κτήματος (ακόμη και σε επίπεδο φυτού), επιτρέπουν την προσαρμογή των διαφόρων καλλιεργητικών πρακτικών (λίπανση, άρδευση, κλάδεμα, βλαστολόγημα, αραίωση) και βοηθούν στον ακριβή έλεγχο της ζωηρότητας των πρέμνων και της φυσιολογικής και τεχνολογικής ωρίμανσης της παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο αμπελουργός να βελτιστοποιήσει τον προγραμματισμό του τρύγου και να επιτύχει την επιθυμητή ποιότητα παραγωγής.

Η Melior Evropa παρέχει χαρτογράφηση ευρωστίας υψηλής ευκρίνειας συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με την αναλογία συγκεκριμένων μηκών κύματος φωτός που αντανακλάται από το φύλλωμα του αμπελιού - η οποία μεταβάλλεται σημαντικά με την ένταση της φωτοσύνθεσης που λαμβάνει χώρα στο φυτό τη στιγμή της λήψης της εικόνας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε χάρτες που εμφανίζουν σαφείς οπτικές διαφορές μεταξύ των περιοχών υψηλής και χαμηλής ευρωστίας.

Σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των NDVI χαρτών στην αγορά σήμερα, τα δεδομένα μας υφίστανται επεξεργασία που απομακρύνει τις παρεμβολές που προκαλούνται από την ποιότητα του περιβάλλοντος φωτός και την αντανάκλαση από καλλιέργειες εδαφοκάλυψης ή άλλη βλάστηση εκτός του αμπελιού. Η χαρτογράφηση ευρωστίας (vigor mapping) όχι μόνο δίνει στους υπεύθυνους των κτημάτων έναν οδηγό από τον οποίο θα ξεκινήσει ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός τους, αλλά παράλληλα δημιουργεί ένα ιστορικό αρχείο με  περιοχές του αμπελώνα με μόνιμα υψηλή ή χαμηλή ευρωστία. 

Παράλληλα, η τεχνολογία μας εντοπίζει περιοχές του αμπελώνα που πιθανώς χρήζουν προσοχής λόγω υπερβολικά υψηλής ή χαμηλής ευρωστίας που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους (ασθένειες, τροφοπενίες, προβλήματα άρδευσης).

Επιπρόσθετα, η τεχνολογία ανίχνευσης ασθενειών που σας προσφέρουμε είναι 100 φορές πιο αποτελεσματική, πολύ πιο ακριβής και πιο αξιόπιστη ακόμη και από έμπειρους γεωπόνους που αξιολογούν από το έδαφος.

Αυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια μεταφράζονται κατάλληλα, ώστε να καταρτιστούν δείκτες βλάστησης, να δημιουργηθούν χάρτες που θα εντοπίζουν προβλήματα (π.χ. ασθένειες, τροφοπενίες κ.α.), να βελτιωθεί το σύστημα άρδευσης, να εντοπισθούν ζώνες με χαμηλή παραγωγικότητα και περιοχές με αυξημένη παραγωγή ή με υψηλή ποιότητα παραγώμενου κρασιού, να διευκολυνθούν τοπογραφικές και άλλες εργασίες που πρέπει να κάνει ο παραγωγός.

Ο αμπελώνας χαρτογραφείται και στη συνέχεια μπορεί να χωριστεί σε ζώνες (custom maps) ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό διευκολύνει τους παραγωγούς, ώστε να επέμβουν έγκαιρα και στο σημείο ακριβώς που απαιτείται.

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου τρόπου διαχείρισης είναι πολλαπλά: στοχευμένη και ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βελτιστοποίηση της άρδευσης, με συνέπεια τη μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο παραγωγός έχει μεγαλύτερο έλεγχο και την επιλογή να εφαρμόσει διαφοροποιημένες πρακτικές σε περιοχές της καλλιέργειάς του που έχουν διαφορετικές ανάγκες.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον πως η αξιοποίηση πρακτικών της Γεωργίας Ακριβείας μόνο επικερδής μπορεί να είναι για τον παραγωγό, αφού μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, αυξάνοντας το κέρδος του.

Ιβύκου & Μάτση 44 | Λουτράκι, Τ.Κ.  20300 | info@droneagronomics.com | Τηλ: 27440 26180 | Κιν: 697 9772 603

© 2020 Melior Europa

Greece

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube