Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο (Digital Elevation Model)

Οι μετρήσεις ευρωστίας συχνά αναδεικνύουν ενδιαφέροντα μοτίβα εντός του αγροτεμαχίου. Για να κατανοήσουμε τους παράγοντες που επιδρούν και να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις καλλιεργητικές πρακτικές θα πρέπει να διερευνήσουμε τα αίτια των μοτίβων αυτών.   

Ας δούμε ένα παράδειγμα: ένας αμπελώνας παρουσίαζε κατά μήκος του μια τάση μείωσης της ευρωστίας των πρέμνων. Μια αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων ευρωστίας με το υψόμετρο οδήγησε στο συμπέρασμα πως τα πρέμνα στο χαμηλό άκρο του κτήματος δέχονταν περίσσεια νερού (λόγω απορροής από τα υψηλότερα τμήματα) παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη.

Ακόμη και αν μπορούμε να αντιληφθούμε τις συνθήκες αυτές όταν βρισκόμαστε στο κτήμα, ένα υψηλής ανάλυσης Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο (DEM) είναι απαραίτητο για να ποσοτικοποιήσουμε τη συσχέτιση με ακρίβεια.

Η RGB (True Color) εικόνα καταδεικνύει τη δυσκολία να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά αυτά χωρίς επιπλέον επίπεδα δεδομένων.

Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο του αγροτεμαχίου όπου φαίνεται η σταδιακή μείωση υψομέτρου από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. 

Εξέλιξη ευρωστίας σε ολόκληρο το αγροτεμάχιο με τα αντίστοιχα περιγράμματα να παρουσιάζουν τη συσχέτιση με το υψόμετρο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ   

 

Κατανοώντας την επίδραση της ζημιάς από τον παγετό και τη συγκέντρωση νερού.

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

Προσδιορίστε τις υψομετρικές διαφορές σε ολόκληρο τον αμπελώνα σας για να προσαρμόσετε το σχεδιασμό του συστήματος άρδευσης ανάλογα και να βελτιστοποιήσετε την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Αξιολογήστε περιοχές εγκατάστασης νέων αμπελώνων, κάντε καλύτερη κατανομή πόρων, καθορίστε τον προσανατολισμό των σειρών του κτήματος και υπολογίστε την επίδραση της γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

 

Μάθετε πώς το ανάγλυφο του εδάφους και το υψόμετρο επηρεάζουν άμεσα την ευρωστία, τις ασθένειες και την καλλιέργεια εδαφοκάλυψης για να βελτιστοποιήσετε την υγεία και την παραγωγικότητα των πρέμνων.

Ιβύκου & Μάτση 44 | Λουτράκι, Τ.Κ.  20300 | info@droneagronomics.com | Τηλ: 27440 26180 | Κιν: 697 9772 603

© 2020 Melior Europa

Greece

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube