Περιοχές χαμηλής ευρωστίας - Πιθανές Ενέργειες: 

  • Έλεγχος και τροποποίηση της άρδευσης

 

  • Στοχευμένη λίπανση

 

  • Έλεγχος για εχθρούς, ασθένειες

 

  • Ζημιές από χαλάζι​

  • Σχεδιασμός συγκομιδής:

           - Δειγματοληψία

           - Εκτίμηση παραγωγής

 

           - ​Διαχωρισμός ζωνών

           - Απόρριψη φρούτων

Ιβύκου & Μάτση 44 | Λουτράκι, Τ.Κ.  20300 | info@droneagronomics.com | Τηλ: 27440 26180 | Κιν: 697 9772 603

© 2020 Melior Europa

Greece

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube