Περιοχές υψηλής ευρωστίας - Πιθανές Ενέργειες: 

  • Διαχωρισμός της ποιότητας σταφυλιών για υψηλότερες τιμές

 

  • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης αποστράγγισης και άρδευσης

 

  • Εδαφοκάλυψη για έλεγχο της υγρασίας του εδάφους

 

  • Ρύθμιση του φορτίου των πρέμνων​

  • Αφαίρεση φυλλώματος

  • Τροποποίηση σχήματος διαμόρφωσης

  • Προγραμματισμός καλλιέργειας

Ιβύκου & Μάτση 44 | Λουτράκι, Τ.Κ.  20300 | info@droneagronomics.com | Τηλ: 27440 26180 | Κιν: 697 9772 603

© 2020 Melior Europa

Greece

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube