Search
  • DroneAgronomics

Αεροχαρτογράφηση μετά τον τρύγο. Είναι σημαντική!


Η αξιοποίηση δεδομένων αεροχαρτογράφησης κατά την περίοδο μετά τον τρύγο παρέχει πολύτιμη πληροφόρηση που ενισχύει την προετοιμασία για τον τρύγο της επόμενης χρονιάς.

Η περίοδος μετά τον τρύγο και πριν την πτώση των φύλλων είναι πολύ σημαντική για το αμπέλι όσον αφορά την λίπανση, την άρδευση, την ανάπτυξη των ριζών αλλά και την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών. Είναι επίσης μία από τις καλύτερες περιόδους για την πρόσληψη αζώτου και καλίου από τους αμπελώνες, καθώς η υπερβολική βλαστική ανάπτυξη αλλά και η περιεκτικότητα σε κάλιο των καρπών δεν είναι κάτι που μας απασχολεί.

Μετασυλλεκτική λίπανση

Η λίπανση μεταξύ τρύγου και φυλλόπτωσης είναι σημαντική καθώς αντιπροσωπεύει το 30-35% των ετήσιων απαιτήσεων του αμπελιού σε Άζωτο, 20-25% σε φωσφορικό άλας και 15% σε Κάλιο. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας η λίπανση αυτή να γίνεται στοχευμένα και να εφαρμόζεται στα φυτά που την χρειάζονται περισσότερο.

Η περίοδος μεταξύ συγκομιδής και φυλλόπτωσης είναι μία από τις δύο καίριες περιόδους για την πρόσληψη του αζώτου.

Είναι σύνηθες - και πολλές φορές απαραίτητο - να γίνονται εφαρμογές αζώτου και καλίου κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ του ανοίγματος των οφθαλμών και μέχρι και την έναρξη της ωρίμανσης. Ωστόσο δύναται να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις:

  • Υπερβολική ανάπτυξη βλαστών

  • Κακή καρπόδεση

  • Υψηλό PH χυμού σταφυλιών κατά τη συγκομιδή

Είναι σημαντικό να έχουμε μια κοντινή εικόνα του τι συμβαίνει στον αμπελώνα μετά τον τρύγο για να εντοπίσουμε ποια τμήματά του ή μεμονωμένα αμπέλια δυσκολεύονται περισσότερο από το φορτίο που παρήγαγαν.

Για να επιτευχθούν ομοιόμορφες καλλιεργητικές συνθήκες σε όλο τον αμπελώνα πρέπει να γνωρίζουμε την κατάσταση των αποθεμάτων των θρεπτικών συστατικών. Σε διαφορετική περίπτωση, αυξάνεται η πιθανότητα ανομοιόμορφης βλαστικής ανάπτυξης και κακής καρπόδεσης και αυτό είναι δαπανηρό και χρονοβόρο για να αποκατασταθεί.

Πρακτικές εφαρμογές της υπηρεσίας DroneAgronomics για την καλύτερη έναρξη της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου

Με την υπηρεσία DroneAgronomics παρέχουμε στους αμπελουργούς πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο πρέμνου, όπως για παράδειγμα κατάσταση υγείας (PureVine) και επιφάνεια φυλλώματος (Canopy Area). Αυτό επιτρέπει στον αμπελουργό να εντοπίσει παραλλακτικότητες στον αμπελώνα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα όπου χρειάζεται.

PureVine™ Map

Ανάλυση εδάφους και φυλλοδιαγνωστική

Το κλειδί της επιτυχίας των αποτελεσμάτων της κάθε δειγματοληψίας, είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία με συνέπεια κάθε χρόνο και τα αποτελέσματα της κάθε χρονιάς να συγκρίνονται με αυτά της προηγούμενης. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε από πού να λάβουμε δείγμα για να έχουμε μια γενική εικόνα της κατάστασης των θρεπτικών συστατικών των αμπελιών. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας, ο παραγωγός μπορεί να χωρίσει τον αμπελώνα του σε όσες διαχειριστικές ζώνες επιθυμεί. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από κάθε μια από αυτές τις ζώνες θα δώσει στον αμπελουργό μια ένδειξη της γενικής κατάστασης του αμπελώνα.

Λίπανση

Η υπηρεσία DroneAgronomics επιτρέπει στους αμπελουργούς να ρυθμίσουν και να τελειοποιήσουν τις εφαρμογές ώστε να διασφαλισθεί πως τα αμπέλια λαμβάνουν τις σωστές ποσότητες στην κατάλληλη στιγμή κάτι που ενισχύει την πιθανότητα δημιουργίας ομοιόμορφων καλλιεργητικών συνθηκών. Με αυτό τον τρόπο ο αμπελουργός δύναται να αποφύγει την ταλαιπωρία ξεχωριστής συγκομιδής τμημάτων του αμπελώνα την επόμενη περίοδο λόγω ανομοιομορφίας στην ανάπτυξη.

Χειμερινό κλάδεμα

Αξιοποιώντας τους χάρτες VineView, κάθε πρέμνο μπορεί να κλαδευτεί με βάση την συγκεκριμένη ευρωστία και φυλλική επιφάνεια που είχε την προηγούμενη περίοδο. Έτσι, ο αμπελουργός μπορεί να προσδιορίσει πού θα κλαδέψει πιο αυστηρά και πού πιο συντηρητικά ώστε τα πολύ εύρωστα αμπέλια να επιβραδύνουν και τα λιγότερο εύρωστα να μπορέσουν να καλύψουν τη διαφορά.

Calibrated Vigor Zones Map

Η μετασυλλεκτική περίοδος είναι πολύ σημαντική στην αμπελοκαλλιέργεια. Έχοντας αξιολογήσει πλήρως τα δεδομένα της περιόδου που μόλις τελείωσε, ο αμπελουργός μπορεί με σιγουριά να θέσει τις βάσεις για μια νέα επιτυχημένη αμπελουργική χρονιά. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία μας και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πλεονέκτημα σε μια ανταγωνιστική αγορά, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας ακούσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε!


Ιβύκου & Μάτση 44 | Λουτράκι, Τ.Κ.  20300 | info@droneagronomics.com | Τηλ: 27440 26180 | Κιν: 697 9772 603

© 2020 Melior Europa

Greece

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube