Search
  • DroneAgronomics

5 τρόποι για να βελτιώσετε την ποιότητα του κρασιού χρησιμοποιώντας αεροχαρτογράφηση ευρωστίας


Οι αμπελουργοί γνωρίζουν πόσο σημαντικός είναι ο τακτικός έλεγχος ολόκληρου του αμπελώνα για προβλήματα και πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας για τα αμπέλια. Η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια στον αμπελώνα είναι ίσως το καλύτερο προγνωστικό εργαλείο όταν επιδιώκουμε παραγωγή κρασιού υψηλής ποιότητας (premium).

Οι χάρτες ευρωστίας, όπως ο VineView EVI (Enhanced Vegetation Index), χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς για να βελτιώσουν τις συνθήκες ανάπτυξης στα κτήματά τους εδώ και αρκετά χρόνια. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους χάρτες EVI - ένα πολύ πιο ακριβές και αξιόπιστο εργαλείο από τον συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο NDVI - είναι ανεκτίμητες για τον προσδιορισμό της συνολικής υγείας ενός συγκεκριμένου φυτού. Οι παραγωγοί αντιλαμβάνονται την εγγενή αξία των πληροφοριών που λαμβάνουν από τους χάρτες ευρωστίας και πολύ συχνά μας ενημερώνουν για το πώς αξιοποιούν την πληροφόρηση αυτή και με ποιο τρόπο προσαρμόζουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές με βάση το εργαλείο αυτό.

Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε μία λίστα με πέντε πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες ευρωστίας στον αμπελώνα σας φέτος.

1. Διατηρήστε ομοιόμορφα επίπεδα ευρωστίας σε κάθε τμήμα.

Η επίτευξη ομοιόμορφης ευρωστίας μέσα σε ένα κτήμα είναι ίσως ο συνηθέστερος λόγος χρήσης της αεροχαρτογράφησης ευρωστίας. Οι χάρτες Vigor ανιχνεύουν την ποσότητα χλωροφύλλης στο φύλλωμα που είναι διαθέσιμη για φωτοσύνθεση. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο χλωροφύλλης, τόσο πιο "εύρωστο" είναι το αμπέλι. Ως εκ τούτου, οι χάρτες ευρωστίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν περιοχές υψηλής ή χαμηλής ευρωστίας που πρέπει να προσεχθούν.

Τα διαφορετικά επίπεδα ευρωστίας μέσα σε ένα κτήμα μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά ζητημάτων. Τα αμπέλια με διαφορετικά επίπεδα ευρωστίας τείνουν να παράγουν σταφύλια διαφορετικής ποιότητας. Για παράδειγμα, τα αμπέλια υψηλής ευρωστίας τείνουν να προσδίδουν πιο έντονα φυτικά αρώματα στα κρασιά που παράγουν. Επιπλέον, οι χρόνοι ωρίμανσης των φρούτων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των αμπέλων διαφορετικών επιπέδων ευρωστίας.

Οι βαθμονομημένοι χάρτες ευρωστίας EVI είναι ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό οπτικό εργαλείο που εξασφαλίζει ομοιομορφία στην καλλιέργεια και ομοιογένεια στα πρέμνα. Οι αμπελουργοί αποκτούν ομοιομορφία στο κτήμα τους αυξάνοντας ή μειώνοντας την ευρωστία των πρέμνων χρησιμοποιώντας διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές όπως το κλάδεμα, η τροποποίηση της άρδευσης, της λίπανσης καθώς και της καλλιέργειας εδαφοκάλυψης.

2. Κάντε αξιόπιστες δειγματοληψίες.

Η τυχαία δειγματοληψία συχνά θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος συλλογής δειγμάτων σε έναν πληθυσμό. Ωστόσο, υπάρχει ο περιορισμός ότι πρέπει να διεξάγεται σε έναν ομοιογενή πληθυσμό. Αν ένα κτήμα δεν έχει ομοιόμορφη ευρωστία, δεν είναι καθόλου ομοιογενές και η δειγματοληψία δεν αποδίδει τις πραγματικές συνθήκες του κτήματος.

Εδώ βοηθούν οι χάρτες ευρωστίας. Εάν θέλετε να λάβετε αξιόπιστα δείγματα που αντιστοιχούν στις πραγματικές συνθήκες του κτήματος, θα πρέπει να επιλέξετε ομοιογενείς

περιοχές. Εάν, για παράδειγμα, διαπιστώσατε ότι υπάρχουν δύο κύριες περιοχές στον αμπελώνα σας - μια περιοχή υψηλής ευρωστίας και μια περιοχή με μικρότερη ευρωστία- θα μπορούσατε απλά να πάρετε ένα δείγμα από τη καθεμιά και στη συνέχεια να ανάγετε αυτές τις πληροφορίες στο υπόλοιπο κομμάτι.

Αυτό ισχύει και για την τοποθέτηση αισθητήρων υψηλού κόστους, όπως ανιχνευτές υγρασίας εδάφους και αισθητήρες εξατμισοδιαπνοής. Καθώς το κόστος τους μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ ο καθένας, θέλετε να είστε σε θέση να εμπιστεύεστε τα δεδομένα που λαμβάνετε από αυτούς τους αισθητήρες ως αντιπροσωπευτικά των πραγματικών συνθηκών στον αμπελώνα. Ο μόνος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να βεβαιωθείτε ότι τους έχετε τοποθετήσει στο σωστό (αντιπροσωπευτικό) σημείο.

3. Κάντε καλύτερο προγραμματισμό συγκομιδής.

Γνωρίζοντας ότι η ποιότητα των σταφυλιών συχνά συσχετίζεται άμεσα με τη ευρωστία του αμπελιού, πολλοί παραγωγοί χρησιμοποιούν τους χάρτες ευρωστίας μας για την καλύτερη τμηματοποίηση και προγραμματισμό της συγκομιδής τους. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συγκομιδής όχι μόνο μειώνει τα εργατικά κόστη αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα κέρδη είτε με την μεταπώληση σε άλλα οινοποιεία, είτε απλώς με την πώληση του παραγόμενου οίνου premium ποιότητας σε υψηλότερη τιμή.

4. Εντοπίστε προβλήματα πριν εξαπλωθούν.

Η χαρτογράφηση ευρωστίας είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο που αναγνωρίζει εύκολα τις "προβληματικές" περιοχές. Μια περιοχή εξαιρετικά υψηλής ευρωστίας, για παράδειγμα, μπορεί να υποδηλώνει διαρροή νερού που χρειάζεται προσοχή. Η πολύ χαμηλή ευρωστία σε μια περιοχή μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα τροφοπενίας ή προσβολή από κάποια ασθένεια.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες γνωστές ασθένειες της αμπέλου που συνδέονται και με υψηλά επίπεδα ευρωστίας. Το Ωίδιο για παράδειγμα, τείνει να σχετίζεται με περιοχές υψηλής ευρωστίας. Παρόμοια, ο ψευδόκοκκος προτιμά τα πιο εύρωστα πρέμνα τα οποία κατά συνέπεια είναι πιο επιρρεπή στο καρούλιασμα. Φυσικά, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε με ακρίβεια την πορεία της ασθένειας καρουλιάσματος φύλλων θα πρέπει να παραγγείλετε τον LeafRoll Map που θα σας δείξει ακριβώς τα σημεία που βρίσκεται.

Με την εξέταση περιοχών υψηλής και χαμηλής ευρωστίας στο κτήμα σας, μπορείτε να εντοπίσετε και να διορθώσετε μικρά προβλήματα πριν εξαπλωθούν.

5. Βελτιστοποιήστε τα κλαδέματά σας.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες γύρω από το πώς μπορεί να επιτευχθεί μια ισορροπία και σταθερότητα στο αμπέλι αλλά σίγουρα ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους είναι το σωστό κλάδεμα. Η απόφαση για το πόσο αυστηρά θα κλαδευτεί ένα αμπέλι συχνά εξαρτάται από το πόσο εύρωστο είναι. Τα πιο εύρωστα πρέμνα μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα μια μεγάλη παραγωγή και πρέπει να κλαδεύονται διαφορετικά για να βελτιστοποιηθεί η απόδοσή τους.

Φυσικά δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος κλαδέματος αλλά όσες περισσότερες πληροφορίες έχει ο παραγωγός τόσο ευκολότερα μπορεί να αποφασίσει πώς θα χειριστεί τα κλαδέματα του κτήματος. Οι VineMetrics και PureVine χάρτες παρουσιάζουν στον παραγωγό την ευρωστία κάθε ενός φυτού χωριστά και έτσι μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την τεχνική κλαδέματος και να οδηγήσουν σε βελτιωμένη απόδοση και ποιότητα.

Η λήψη αποφάσεων στον αμπελώνα δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκη πια. Με τεχνολογίες όπως η αεροχαρτογράφηση, οι παραγωγοί μπορούν να αναγνωρίσουν την παρουσία μοτίβων στο κτήμα τους και να δράσουν πολύ νωρίτερα από ότι θα έκαναν χωρίς την τεχνολογία αυτή. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αεροχαρτογράφηση για να λάβετε καλύτερες αποφάσεις για το αμπέλι σας, επικοινωνήστε μαζί μας! Θα χαρούμε πολύ να σας δείξουμε δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους να βελτιώσετε την ποιότητα της παραγωγής σας.

#αεροχαρτογράφηση #ευρωστία #καρούλιασμα #συστροφή #ποιότητα #αμπέλι #πρέμνο #EVI #VineMetrics #PureVine #LeafRoll #vigor #δειγματοληψία #συγκομιδή #κλάδεμα

Ιβύκου & Μάτση 44 | Λουτράκι, Τ.Κ.  20300 | info@droneagronomics.com | Τηλ: 27440 26180 | Κιν: 697 9772 603

© 2020 Melior Europa

Greece

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube