Search
  • DroneAgronomics

PureVine™: Μια ψηφιακή αναπαράσταση των πρέμνων σας

Updated: Oct 15, 2019


Αυτή τη χρονιά, η VineView κυκλοφόρησε ένα νέο εκπληκτικό προϊόν που ονομάζεται PureVine™, το οποίο συλλέγει και αναπαριστά δεδομένα σε επίπεδο πρέμνου. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε την απόδοση κάθε πρέμνου ξεχωριστά και παράλληλα παρέχει μια στατιστική αναπαράσταση ενός αγροτεμαχίου που εκφράζεται σε αριθμό αμπέλων. Επιπλέον, δίνει στους αμπελουργούς πληροφορίες για μη παραγωγικά αμπέλια, αναλύοντας τα κενά στη βλάστηση (κόμη).

PureVine EVI χάρτης με στατιστικά στοιχεία σειρών, ζωνών και αγροτεμαχίου

Ο χάρτης PureVine™ σχεδιάστηκε με γνώμονα την δυνατότητα αξιοποίησης - θέλουμε τα προϊόντα μας να βοηθούν τους αμπελουργούς να λαμβάνουν καλύτερες διαχειριστικές αποφάσεις. Ο PureVine™ χάρτης εκμεταλλεύεται τις εικόνες υπερ-υψηλής ανάλυσης που συλλέγουμε και εφαρμόζει τις πληροφορίες αυτές σε μεμονωμένα αμπέλια. Πριν από την τελική επεξεργασία, αφαιρούνται όλα τα δεδομένα που προέρχονται από το έδαφος και την καλλιέργεια εδαφοκάλυψης, για να διασφαλίσουμε ότι μετράμε μόνο την κόμη των αμπελιών. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον υπολογισμό ποσοτικοποιήσιμων στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο σειράς, ζώνης και αγροτεμαχίου.

Κατά τη δημιουργία του χάρτη PureVine™, οι πληροφορίες που μας παρέχουν οι παραγωγοί σχετικά με την απόσταση των πρέμνων χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οι αριθμοί των φυτών που μετράμε είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Κάθε ψηφιακό πρέμνο τοποθετείται κατά μήκος της σειράς στην απόσταση ακριβώς που παρέχεται, με αποτέλεσμα η ψηφιακή καταμέτρηση των πρέμνων να γίνεται με επίπεδο σφάλματος μικρότερο του 5% σε σύγκριση με τον πραγματικό αριθμό στο κτήμα. Η VineView συμμετέχει ενεργά σε πολλά ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας που μειώνει περαιτέρω το σφάλμα.

Απεικόνιση της κατοχυρωμένης μας μεθόδου μέτρησης φυτών. Τα εικονικά πρέμνα προστίθενται σε κάθε σειρά με βάση την παρεχόμενη απόσταση. Σε αυτό το παράδειγμα, η παρεχόμενη απόσταση ήταν 3 πόδια, με αποτέλεσμα να έχουμε 18 εικονικά φυτά για αυτή τη σειρά.

Με το φιλτράρισμα της καλλιέργειας εδαφοκάλυψης και του εδάφους από τις εικόνες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το PureVine™ για να υπολογίσουμε την περιοχή φυλλώματος για κάθε εικονικό πρέμνο. Συγκρίνοντας την περιοχή του φυλλώματος με εκείνη ενός «μικρού» αμπελιού, είμαστε σε θέση να επισημάνουμε τα κενά μέσα στις σειρές. Αναφερόμαστε σε αυτά ως μη-ανιχνεύσιμα αμπέλια - αν και μικρά ή νεαρά αμπέλια θα μπορούσαν να υπάρχουν εκεί καθώς το σύστημα δεν τα ανιχνεύει εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμης κόμης.

Ψηφιακά πρέμνα PureVine (κίτρινο) και μη ανιχνεύσιμα πρέμνα (κόκκινο)

Μέσα στους επόμενους μήνες θα κυκλοφορήσουμε νέους τρόπους για να παρουσιάσουμε τους χάρτες ασθενειών και υδατικού δυναμικού με τη μορφή PureVine™. Ο PureVine™ χάρτης μπορεί να βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση της συχνότητας και να αποκαλύψει τα σημεία συγκεκριμένων ασθενειών του αμπελιού στα αγροτεμάχια. Η χρήση του PureVine™ με τους χάρτες υδατικού περιεχομένου επιτρέπει την ορθότερη χρήση των συστημάτων άρδευσης ακριβείας.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το PureVine™ είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής της VineView για σταθερούς υπολογιστές και φορητές συσκευές, περιέχονται στις αναφορές χαρτών που παρέχουμε και μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε υπολογιστικό φύλλο ή λογισμικό GIS για περαιτέρω ανάλυση.

PureVine απεικόνιση στη χαρτογράφηση ασθενειών

#αμπέλι #αμπελώνας #στατιστική #PureVine #κενέςθέσειςπρέμνων #απόστασηπρέμνων #κενάβλάστησης #evi #ασθένειααμπελιού #άρδευσηακριβείας

Ιβύκου & Μάτση 44 | Λουτράκι, Τ.Κ.  20300 | info@droneagronomics.com | Τηλ: 27440 26180 | Κιν: 697 9772 603

© 2020 Melior Europa

Greece

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube