Search
  • DroneAgronomics

Use Case: Ασθένεια Συστροφής Φύλλων (GLD)


Η συστροφή ή καρούλιασμα των φύλλων της αμπέλου (Grapevine Leafroll Disease, GLD) θεωρείται σήμερα από τις πιο διαδεδομένες εκφυλιστικές ασθένειες παγκοσμίως, έχοντας παράλληλα καταστροφικές οικονομικές συνέπειες για την παραγωγή. Περίπου το 60% των απωλειών της παραγωγής παγκοσμίως που οφείλονται σε ιολογικές ασθένειες του αμπελιού, προέρχεται από την ασθένεια αυτή. Στην Ελλάδα απαντάται σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ποικιλία Αγιωργίτικο στην Νεμέα όπου το σύνολο σχεδόν των κτημάτων της ποικιλίας αυτής έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Οι επιπτώσεις της ασθένειας, όπως αναφέραμε, είναι σημαντικές:

Μείωση παραγωγής που κυμαίνεται από 10 έως 70%, μείωση της περιεκτικότητας των σταφυλιών σε σάκχαρα, αύξηση της οξύτητας, μείωση του PH του γλεύκους, σημαντική αλλοίωση στα πολυφαινολικά και αρωματικά συστατικά των κόκκινων ποικιλιών ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σημαντική καθυστέρηση στην ωρίμανση που σε αρκετές αμπελουργικές περιοχές ευνοεί την εγκατάσταση φαιάς σήψης (Botrytis cinerea) λόγω της έλευσης φθινοπωρινών βροχοπτώσεων.

Η ασθένεια εκδηλώνεται με ερυθρό μεταχρωματισμό των φύλλων στις κόκκινες ποικιλίες και μεσονεύρια χλώρωση στις λευκές ενώ χαρακτηριστικό είναι και το καρούλιασμα (συστροφή) της περιφέρειας του ελάσματος των φύλλων προς τα κάτω. Τα προσβεβλημένα πρέμνα συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα πριν προχωρήσει αρκετά η καλλιεργητική περίοδος, με τα πρώτα συμπτώματα να παρατηρούνται αργά το καλοκαίρι στα φύλλα της βάσης και προοδευτικά να επεκτείνονται προς τα επάνω (φθινόπωρο).

Η διάγνωση της ασθένειας GLD με βάση την συμπτωματολογία δεν είναι αξιόπιστη καθώς παρόμοια συμπτώματα προκαλούν:

  • Προσβολές από αρθρόποδα (ακάρεα, τζιτζικάκια): Ceresa bubalus, Empoasca flavescens, Empoasca sp.

  • Διάφορα φυτοπλάσματα (Flavesence doreé, μαύρο ξύλο)

  • Τοξικότητα από φυτοπροστατευτικές ουσίες

  • Τροφοπενίες

  • Τραυματισμοί

Μάλιστα, ενώ η GLD παρουσιάζει στις λευκές ποικιλίες πολύ ήπια συμπτώματα (και κάποιες φορές καθόλου), η έκφραση των συμπτωμάτων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κόκκινων ποικιλιών, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

Η λύση DroneAgronomics (VineView)

Με την μοναδική στον κόσμο τεχνολογία διάγνωσης της ασθένειας GLD που προσφέρουμε, οι αμπελουργοί μπορούν να διαπιστώσουν με απόλυτη ακρίβεια (>95%) τα προσβεβλημένα πρέμνα στο κτήμα τους (για τις κόκκινες ποικιλίες). Με τη χρήση υπερφασματικής ανάλυσης, μπορούμε να απομονώσουμε τα προσβεβλημένα πρέμνα με GLD και να τα ξεχωρίσουμε από τα υγιή.

Ας δούμε πώς αμπελουργοί στην Β. Αμερική αξιοποίησαν την τεχνολογία μας για να ανιχνεύσουν και να ποσοτικοποιήσουν την ασθένεια στα κτήματά τους.

Οι αμπελουργοί γνώριζαν πως η GLD είχε εγκατασταθεί στα αγροτεμάχιά τους και αποφάσισαν να αναλύσουν και να διαχειριστούν τα ποσοστά προσβολής. Πριν στραφούν σε εναέριες μεθόδους ανίχνευσης, οι αμπελουργοί εξέταζαν τα κτήματα περπατώντας ανάμεσα στις σειρές και προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τα προσβεβλημένα πρέμνα λαμβάνοντας έτσι μια πρόχειρη εκτίμηση του ποσοστού προσβολής σε κάθε κομμάτι. Αυτή η μέθοδος όμως, υπέφερε από υψηλό ποσοστό σφάλματος αναφοράς, ένταση εργασίας και ανακριβείς εκτιμήσεις.

Η υπερφασματική προσέγγιση VineView όχι μόνο παρείχε καλύτερες εκτιμήσεις για το συνολικό ποσοστό μόλυνσης, αλλά επίσης παρείχε και πολύτιμους χάρτες διάγνωσης που έδειχναν τις ακριβείς τοποθεσίες όπου η ασθένεια είχε εξαπλωθεί.

Αυτές είναι σημαντικές πληροφορίες για τον προγραμματισμό των μέτρων ελέγχου και την παρακολούθηση της κατάστασης των αγροτεμαχίων με την πάροδο του χρόνου. Και γίνονται ακόμη σημαντικότερες εάν συνυπολογίσουμε πως η απώλεια εσόδων των προσβεβλημένων αγροτεμαχίων σε μια 25ετία μπορεί να φτάσει τα 3.500 € ανά στρέμμα.

#αμπελώνας #LeafRoll #υγείααμπελιού #GLRaV #ασθένειααμπελιού #καρούλιασμα #αεροχαρτογράφηση #συστροφή #GLD #διάγνωση #υπερφασματικήκάμερα

Ιβύκου & Μάτση 44 | Λουτράκι, Τ.Κ.  20300 | info@droneagronomics.com | Τηλ: 27440 26180 | Κιν: 697 9772 603

© 2020 Melior Europa

Greece

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube